Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ťažká
Miesto: 
Ťažká dolina
Cesta: 
Ťažký ľad
Obťažnosť: 
IV+
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Doplňujúce ocenenie: 
WI4+
Dátum: 
2018-02-11
Poznamky: 
Ľad nie je v najlepších podmienkach. Tentokrát vytiekol tak, že žiadna línia nie je jednoduchá. Štiepi sa a na niektorých miestach má iba zopár centimetrov. V zopár krokoch už bolo potrebné skutočne liezť a rozmýšľať...
Kto: 
Matej Školníček, Jozef Heteš
Klub: 
HK 1715 Poprad