Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Suchej vody
Miesto: 
Svinica
Cesta: 
Stanisławki
Obťažnosť: 
III
Dátum: 
2011-11-15
Kto: 
Wojciech Wencel, Jarosław Wencel