Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 3103
Např. 2020-07-06
Např. 2020-07-06
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Název silnice Miejsce Ocenění Dátumseřadit vzestupně Akcja
NE Filar + Dorawski (cz.1) Zadnia Garajowa Turnia, Ramię Krywania, Krywań V- 2020-07-05 Szczegóły
NE Filar + Dorawski (cz.2) Zadnia Garajowa Turnia, Ramię Krywania, Krywań IV 2020-07-05 Szczegóły
Szare zacięcie Czołówka MSW VI+ 2020-07-01 Szczegóły
Birkenmajer Kieżmarski Szczyt IV+ 2020-07-01 Szczegóły
WHP2428 Kieżmarska Kopa II 2020-07-01 Szczegóły
Ivan Dieška, Peter Vaško WHP 3876 Kozia Turnia V+ 2020-07-01 Szczegóły
Titanic Osterwa IX- 2020-06-30 Szczegóły
Północna ściana Mały Ostry Szczyt III 2020-06-28 Szczegóły
WC 193 (Korosadowicz - Stanisławski), WC 221 BD Mała Buczynowa Turnia V 2020-06-28 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt V 2020-06-27 Szczegóły
AliNina Osterwa VI+ 2020-06-27 Szczegóły
Stanisławski Pośredni Gerlach IV 2020-06-25 Szczegóły
Birkenmajer 3x Łomnica IV 2020-06-25 Szczegóły
Grań Baszt Hlińska Turnia, Szatan III 2020-06-25 Szczegóły
WHP 112 ABC, WHP 130 AC, WHP 154, WHP 62 częściowo A, reszta opis niżej Kościelec, Mały Kozi Wierch, Zmarzła Przełęcz, Niebieska Turnia IV 2020-06-25 Szczegóły
Andromeda Mnich VII 2020-06-14 Szczegóły
Kombinacja American Beauty/Sprężyna Mnich VII+ 2020-06-13 Szczegóły
Filar Staszla, Środkowe Żebro, Prawe Żebro. Zadni Granat, Skrajny Granat VI- 2020-06-06 Szczegóły
Kombinacja Lewy Kant Heinricha/Mu-mu-mu Zamarła Turnia VII- 2020-06-06 Szczegóły
Klasyczna Zamarła Turnia 2020-05-24 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2020-05-23 Szczegóły
Prawy Dziędzielewicz -> Kościelec -> Mylna Przełęcz -> Kościelec Kościelec VI 2020-05-23 Szczegóły
Droga Mogilnickiego Mnich VI- 2020-05-22 Szczegóły
Grań Żabiej Lalki Żabia Lalka, Żabi Kapucyn, Żabi Mnich V- 2020-05-22 Szczegóły
Metallica Mnich IX+ 2020-05-17 Szczegóły

Stránky