Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hlińska
Miejsce: 
Skrajna Garajowa Ławka
Název silnice: 
Ľad do Garajovej lávky
Ocenění: 
IV
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Styl: 
Os
Čas: 
1 hod
Dátum: 
2018-02-12
Kdo: 
Peter Labuda Dušan kalman
Klub: 
Ho Sitno Banská Štiavnica