Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Název silnice: 
Halkova
Ocenění: 
VIII
Styl: 
RP
Dátum: 
2019-08-09
Kdo: 
Mario & Aluth
Klub: 
Wieżos