Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Strzelecka Turnia
Název silnice: 
Ľavý pilier
Ocenění: 
IV
Dátum: 
2019-09-07
Pozornost: 
Vzhľadom k predpovediam sme zvolili niečo krátke a blízko. Ľahká cesta s dobrou možnosťou istenia. Šli sme podľa plnej čiary č. 1 (zdroj): http://www.tatry.nfo.sk/f.php?f=stity//0834//083407.jpg. V kľúčovom mieste sa nachádzajú erárne, seknuté friendy...
Kdo: 
Školníček, Kuľa