Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mnich
Název silnice: 
Złote runo nicości
Ocenění: 
IX+
Wycena uzupełniająca: 
IX+/X-
Styl: 
PP
Dátum: 
2019-09-29
Pozornost: 
Projekt oznaczony jako "Prostowanie Superaty Młodości": IX+/X-, IX+, VII, VIII, VIII+/IX-, VIII-, IV. Trzy wyciągi nowego terenu; asekuracja sportowa (poza ostatnim wyciągiem).
Kdo: 
Paweł Bednarz, Janek Sokołowski