Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Zielona Gąsienicowa
Miejsce: 
Kościelec
Název silnice: 
Żleb Zaruskiego
Ocenění: 
IV+
Wycena uzupełniająca: 
S4+
Dátum: 
2020-02-01
Pozornost: 
Zjazd żlebem po szreni lodzie i lodoszreni
Kdo: 
Alexander Piegza (13lat) , Przemysław Piegza, Kuba Adamczyk