Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Wielicka
Miejsce: 
Wielicka Baszta
Název silnice: 
Nevestin závoj
Ocenění: 
IV
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI4
Styl: 
OS
Dátum: 
2018-01-13
Kdo: 
Małgorzata Tomik, Martin Janáček