Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Żabi Kapucyn
Název silnice: 
Fantazja
Ocenění: 
VII-
Wycena uzupełniająca: 
VII-/VII
Čas: 
2
Dátum: 
2020-07-31
Pozornost: 
Krótka ale warta zrobienia droga prowadzi pięknymi płytami. W 2019 linia zyskała nową asekurację, dzięki czemu na najtrudniejszym fragmencie wspinamy się komfortowo po ringach – na pierwszych 60 metrach też są, ale tylko 2. Dwa łańcuchy zjazdowe pozwalają wspinać się na lekko, szybko wrócić pod ścianę i robić kolejne drogi, na przykład idące tuż obok - Chrobaka (piękne rysy), Pro Pain (ta sama płyta na górze ale za VII+) czy świetnego Wilczkowskiego.
Kdo: 
Ania Cichoń, Andrzej Ficek
Klub: 
KW Bielsko-Biała