Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Mały Lodowy Szczyt
Název silnice: 
Čerešňový pilier
Ocenění: 
V+
Styl: 
OS
Dátum: 
2020-09-19
Kdo: 
Tomasz Kręcioch Agnieszka Hryniszyn
Klub: 
KW Kraków KW Gliwice