Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Spiskich
Miejsce: 
Baranie Rogi
Název silnice: 
Sadek
Ocenění: 
IV
Dátum: 
2013-07-24
Kdo: 
Olga Zarzycka, Natasza Swacha, Sebastian Żeleźnik