Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Strzelecka Turnia
Název silnice: 
Lewy filar
Ocenění: 
IV
Styl: 
os
Čas: 
3h
Dátum: 
2021-10-05
Kdo: 
Adam Śmiałkowski, Zipi