Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Kołowa
Miejsce: 
Modra Turnia
Název silnice: 
Nie było i jest
Ocenění: 
V
Wycena uzupełniająca: 
WI 3+ M5+
Styl: 
Os
Čas: 
3h
Dátum: 
2022-04-29
Pozornost: 
Nowa droga w zachodniej ścianie Modrej Turni. Po dojściu drogą WHP 3613 (cały czas po śniegu, nachylenie 5o%) do progu skalnego pod Kołową Szczerbiną na wysokości ok 2250. Stąd śnieżno lodowym zachodem 15m w lewo w skos do początku lodowej rynny. Rynnną 30m do dużego bloku skalnego po lewej stronie rynny. Przy bloku stanowisko z haków. Dalej rynną 30m w stronę wierzchołka Modrej Turni do trójkątnego zęba skalnego. Stąd w przedłużeniu rynny 5 m M5+ do śniegów podszczytowych. Dalej łatwo 15m na szczyt.
Kdo: 
Jan Świder, Adam Śmiałkowski