Przejście w Tatrach

Top: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Název silnice: 
Den zombi
Ocenění: 
VI+
Styl: 
OS
Čas: 
2,0
Dátum: 
2022-06-25
Kdo: 
Daniel Urbański, Jerzy Gurba
Klub: 
KW Nowy Sącz