Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 4379
E.g., 2024-06-24
E.g., 2024-06-24
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisort descending Miejsce Wycena Data Akcja
Zavojovy Lad Próg Doliny Dzikiej III- 2016-03-14 Szczegóły
Dolina Śnieżna Śnieżny Zwornik, Śnieżny Szczyt, Lodowy Zwornik, Lodowy Szczyt II 2023-05-28 Szczegóły
Filar Čihuli Batyżowiecki Szczyt V+ 2014-06-19 Szczegóły
Droga Martina Gerlach II 2017-10-07 Szczegóły
Sprężyna Mały Młynarz VI 2015-08-10 Szczegóły
Komin Pokutników Buczynowa Strażnica V+ 2020-01-25 Szczegóły
Filar pd.- zach. Ganek V 2013-08-05 Szczegóły
kombinácia ciest Nemorálny tanec a Pravou časťou platne Skrajna Baszta V 2020-06-28 Szczegóły
Cez výlom Wielicka Baszta V 2014-08-23 Szczegóły
GGT: Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz - Gankowa Przełęcz Batyżowiecki Szczyt, Kaczy Szczyt, Zmarzły Szczyt, Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt II 2016-08-28 Szczegóły
Komin Pokutników Buczynowa Strażnica V+ 2023-12-30 Szczegóły
Orłowski Galeria Gankowa VI 2018-08-07 Szczegóły
Lewy Puskas + Grań wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica V 2020-07-30 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2013-09-29 Szczegóły
Zachodnie żleby Pośredniej Przełęczy i Żółtej Ławki Żółty Szczyt 2022-03-06 Szczegóły
Barania Drabina Baranie Rogi III 2015-03-10 Szczegóły
Kuluar Kurtyki Próg Mnichowy 2017-02-19 Szczegóły
Żleb Zaruskiego Kościelec 2019-03-27 Szczegóły
Droga Häberleina + wschodnia grań Żabi Koń IV 2020-07-23 Szczegóły
Zachodni Filar Ganek V+ 2015-12-27 Szczegóły
Motyka Hruba Śnieżna Kopa IV 2022-10-30 Szczegóły
Północny Filar Świnica IV+ 2014-03-14 Szczegóły
Pd Filar Ciężka Turnia IV 2017-08-15 Szczegóły
Lewy Filar Strzelecka Turnia IV 2015-08-01 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2019-09-22 Szczegóły

Pages