Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 201 - 225
Łącznie: 3979
E.g., 2022-08-10
E.g., 2022-08-10
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycenasort descending Data Akcja
Zachodnia grań Zadni Mnich II 2012-11-17 Szczegóły
WHP 2414, 2406, 2407 Mały Ostry Szczyt II 2021-07-28 Szczegóły
Miedziane Ławki Łomnica II 2019-02-07 Szczegóły
Przez Dolinę Śnieżną na Wielką Kapałkową Turnię Wielka Kapałkowa Turnia II 2022-05-29 Szczegóły
Sławkowska Grań Sławkowski Szczyt II 2014-10-26 Szczegóły
Zachodnia Grań Zadni Mnich II 2013-12-14 Szczegóły
Komarnicki (WHP: 2631, 2637E) Wielki Kościół II 2013-09-28 Szczegóły
Grań Grantów Wielickich Rogata Turnia, Mała Granacka Turnia, Wielka Granacka Turnia, Dwoista Turnia II 2020-09-14 Szczegóły
Žľabom do štrbiny nad Kotlinami (S stena) Krywań II 2016-12-19 Szczegóły
grań Kończystej Kończysta II 2016-09-10 Szczegóły
Świnicka Grań (w wersji po obrywie) Zawratowa Turnia, Niebieska Turnia, Gąsienicowa Turnia, Świnica II 2022-07-17 Szczegóły
Wala Lodowy Szczyt II 2014-01-06 Szczegóły
Grań Hawrań, Płaczliwa Skała II 2019-10-13 Szczegóły
Firsoff Mały Ostry Szczyt II 2020-10-23 Szczegóły
Orla Perć Skrajny Granat, Orla Baszta, Mała Buczynowa Turnia, Wielka Buczynowa Turnia II 2019-03-23 Szczegóły
Grań Papirusowych Turni Czarny Szczyt, Papirusowe Turnie II 2016-05-01 Szczegóły
Dolina Śnieżna Śnieżny Zwornik II 2014-03-14 Szczegóły
Grań Kończystej Kończysta, Pośrednia Kończysta, Mała Kończysta II 2020-08-22 Szczegóły
Komarniccy-Karczmarz Zadni Gerlach, Gerlach, Mały Gerlach II 2017-04-02 Szczegóły
Kochańczyk Kościelec II 2015-03-22 Szczegóły
Grań Czarnych Ścian Czarne Ściany II 2014-08-03 Szczegóły
Grań Hrubego Hruby Wierch II 2013-07-27 Szczegóły
Kombinacje Hińczowa Turnia II 2021-07-28 Szczegóły
Grań Kościelców Kościelec II 2021-06-12 Szczegóły
Rozdziele - Zawracik Rówienkowy Mały Jaworowy Szczyt II 2014-02-21 Szczegóły

Pages