Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 226 - 250
Łącznie: 3979
E.g., 2022-08-10
E.g., 2022-08-10
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycenasort descending Data Akcja
Kochańczyk Próg Kotła Kościelcowego II 2021-01-01 Szczegóły
Lodospad Grosza 1 i 2 Sławkowski Szczyt II 2017-01-30 Szczegóły
Martin Gerlach II 2016-09-07 Szczegóły
GGTW: Polski Grzebień - Litworowa Przełęcz Wielicki Szczyt, Litworowy Szczyt II 2015-03-23 Szczegóły
Droga przez płytę Mnich II 2020-07-04 Szczegóły
Grań Żabiego Konia Żabi Koń II 2019-09-15 Szczegóły
Grań Papirusowych Turni Czarny Szczyt, Papirusowe Turnie II 2016-05-01 Szczegóły
Grań od Zadniej Jaworowej Turni na Jaworowy Mały Jaworowy Szczyt, Jaworowy Szczyt II 2020-08-21 Szczegóły
Przez płytę Mnich II 2017-01-21 Szczegóły
Lewa depresja Pośrednia Kapałkowa Turnia II 2017-07-17 Szczegóły
Przez plyte Mnich II 2017-01-24 Szczegóły
Grań: Krzyżne - Opalony Wierch Świnica II 2015-11-12 Szczegóły
Droga Chmielowskiego, Droga Martina Zadni Gerlach, Gerlach II 2014-06-08 Szczegóły
Z Przełęczy do Bańdziocha Mięguszowiecki Szczyt Wielki II 2021-07-06 Szczegóły
Gran Koscielcow Kościelec II 2017-08-14 Szczegóły
Zetka Cubryna II 2021-03-27 Szczegóły
Pn.- zach. żebro WC 17 droga 86 Zasłonista Turnia II 2019-07-07 Szczegóły
Grań Zwalista Turnia, Staroleśna, Rogata Turnia II 2018-09-07 Szczegóły
Lewy żleb- WHP1, droga 97C Próg Kotła Kościelcowego II 2016-11-11 Szczegóły
Priečne stenou Kończysta II 2015-12-29 Szczegóły
Kaczy Mur Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt, Ganek, Pośredni Ganek, Mały Ganek II 2018-08-04 Szczegóły
Żlebem Stwolskiej Przełęczy Wyżniej Kończysta II 2017-02-19 Szczegóły
Żuławski-Orenburg Pośrednia Śnieżna Kopa II 2016-08-19 Szczegóły
Grań Kościelców Zadni Kościelec, Kościelec II 2020-11-12 Szczegóły
Czarny Żleb Jaworowy Szczyt II 2017-07-03 Szczegóły

Pages