Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 151 - 175
Łącznie: 3890
E.g., 2022-06-27
E.g., 2022-06-27
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasort descending Akcja
Dieška-Halás-Marek Osterwa VII- 2013-08-03 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-03 Szczegóły
GGTW: Rysy - Liliowe Rysy IV 2013-08-03 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-08-03 Szczegóły
Lewy Puskas (wariantem) Kieżmarski Szczyt V+ 2013-08-03 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-08-03 Szczegóły
Motyka Łomnica IV 2013-08-03 Szczegóły
Filar Puskasa Galeria Gankowa V+ 2013-08-03 Szczegóły
Grań Kościelców Kościelec III 2013-08-03 Szczegóły
Orłowski Mnich V- 2013-08-03 Szczegóły
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2013-08-03 Szczegóły
Debut Pośrednia Jaworowa Turnia VIII- 2013-08-03 Szczegóły
Surdel-Uchmański Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2013-08-03 Szczegóły
Komin Komarnickiego Mięguszowiecki Szczyt Wielki III 2013-08-03 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-08-03 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-08-03 Szczegóły
Hokejka Łomnica VI+ 2013-08-03 Szczegóły
Čuňasova cesta Łomnica V 2013-08-04 Szczegóły
Sprężyna Kościelec VI+ 2013-08-04 Szczegóły
Čiernobiele sokolíky Batyżowiecki Szczyt VI+ 2013-08-04 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VII- 2013-08-04 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VII- 2013-08-04 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2013-08-04 Szczegóły
Samuhel - Ždiarsky (WHP 1861) Staroleśna V 2013-08-04 Szczegóły
Staré časy Szarpane Turnie VI- 2013-08-04 Szczegóły

Pages