Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 176 - 200
Łącznie: 3890
E.g., 2022-06-27
E.g., 2022-06-27
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisort descending Miejsce Wycena Data Akcja
Ľavým zárezom z kotla Wielka Granacka Turnia IV 2019-09-14 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt V- 2013-07-01 Szczegóły
Filar Slamy Łomnica V 2021-07-13 Szczegóły
Czech - Ustupski Żabi Mnich V- 2015-08-09 Szczegóły
złota ławka whp3438 Kieżmarska Kopa III+ 2016-03-28 Szczegóły
Dieška Osterwa VII- 2018-05-02 Szczegóły
Lewy Dziędzielewicz Kościelec VI 2014-08-15 Szczegóły
Bezhlavý jazdec Ściana pod Skokiem V 2020-01-03 Szczegóły
Filar Ganku Ganek V+ 2013-12-23 Szczegóły
Štrbské Solisko - Ľavé rebro Szczyrbskie Solisko IV 2021-11-11 Szczegóły
Pachniesz Brzoskwinią Kopa Spadowa VII- 2016-09-04 Szczegóły
Jaworowa Grań Mały Jaworowy Szczyt, Zadnia Jaworowa Turnia, Wielka Jaworowa Turnia, Rogowa Grań, Skrajna Jaworowa Turnia III 2018-11-10 Szczegóły
Długosz Popko Kocioł Kazalnicy VI 2015-02-05 Szczegóły
Zemsta Wacława + Wacław spituje Mnich VII+ 2020-07-24 Szczegóły
Orłowski Mnich V- 2017-07-14 Szczegóły
Stanisławski / Stanislawskeho depresia Czarny Szczyt IV 2014-06-28 Szczegóły
Wariant do pierwszego wyciągu Międzymiastowej Mnich V+ 2019-08-02 Szczegóły
Adin usmev Czerwona Skałka III 2017-02-27 Szczegóły
Plšek Szarpane Turnie VI- 2013-08-03 Szczegóły
Kajka Kościelec VI 2021-06-11 Szczegóły
Cesta cez knihu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2015-07-12 Szczegóły
Filar Wołowego Grzbietu Wołowy Grzbiet III 2016-01-02 Szczegóły
Rebro Andráši-Gálfy Tępa III+ 2018-01-14 Szczegóły
Brüll-Sawicki-Zamkovský Sławkowski Szczyt III 2014-07-20 Szczegóły
Ľavým zárezom z kotla Wielka Granacka Baszta IV 2019-09-22 Szczegóły

Pages