Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Doliny: 
Suchej Wody Gąsienicowej
Name of the route: 
Droga Potoczka
Peak: 
Czuba nad Karbem
Scale: 
V-
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Style: 
RP
Time: 
6,5
Date: 
2017-12-01
Comments: 
Wariant prostujący po płycie z lewej strony.