Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Name of the route: 
Dieska
Scale: 
VII-
Style: 
RP
Date: 
2019-08-03
Who: 
Aluth & Mario
Club: 
Wieżos