Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mnich
Name of the route: 
Essential Cleaning
Scale: 
VI
Wycena uzupełniająca: 
Klasa R
Style: 
OS / RP-z (górna część)
Date: 
2019-08-09
Comments: 
Po przejściu pierwszego wyciągu płyty Fuczoka (którego można dokonać na trzy sposoby) znajdujemy się przy stanowisku z koluchem, którym prowadzi jedna z linii zjazdowych z Mnicha. W lewo znajduje się Wariant Payka, w prawo komin Okołofuczoka i zacięcie oryginalnego wariantu Fuczoka. Startujemy jak do komina, ale natychmiast wchodzimy w płytę i nią (miejsce w rajbungu za VI+, następnie mantla i rajbung za VI) dostajemy się na kant płyty, którą po lewej prowadzi Fuczok wariantem Payka (rysami), a po lewej Okołofuczok (rajbungiem). Najpierw idziemy Wariantem Payka (V), a w miejscu gdzie dochodzą z lewej warianty Vogla i Schramma skręcamy w prawo do Okołofuczoka i nim na nieodległe już Górne Półki (IV+).
Who: 
Mariusz Biedrzycki, Andrzej Mirek (przejście zespołowe)
Club: 
niezrzeszeni