Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Jagnięca
Miejsce: 
Kozia Turnia
Name of the route: 
Ivan Dieška, Peter Vaško WHP 3876
Scale: 
V+
Style: 
os
Time: 
3h
Date: 
2020-07-01
Comments: 
Droga ładna, logiczna, wycena adekwatna do trudności. Kluczowe miejsce, to kilku metrowy trawers pod małą przewieszką. Obok drogi poprowadzono w ubiegłym roku nowość, która tak naprawdę jest wariantem do drogi Dieški i Vaška, w większości terenu pokrywając się ze starym klasykiem Osadzone spity ułatwiają asekurację, ale jednocześnie psują charakter drogi Dieški. Jednocześnie utrudniają orientację, bo mając schemat Diešk i zdjęcie "nowości" szuka się dwóch osobnych linii. Po analizie okazuje się, że "nowa linia" wyrysowana jest pół metra obok drogi Dieški, ale spity osadzone są na drodze Dieški. Jest to niestety przykład degradacji Tatr i szukania na siłę terenu w który można jeszcze cokolwiek wcisnąć. Dwa stanowiska są wspólne. Ostatnie również może być takim, jeśli zamiast kończyć drogę kruchym kominkiem (z lewej), skierujemy się po płycie (IV+) na krawędź filara z prawej i po 10 metrach dojdziemy do stanowiska ze spitów.
Who: 
Adam Śmiałkowski i Piotr Zieliński