Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Name of the route: 
Ocelova nit (Halkova Cesta)
Scale: 
VIII
Wycena uzupełniająca: 
VIII-/VIII
Style: 
RP
Time: 
2h
Date: 
2020-09-20
Comments: 
Bardzo ładna i różnorodna droga, obita na sportowo. Pierwszy wyciąg to techniczne wspinanie w płycie (VII-). Drugi warto podzielić - po przewinięciu (VII) jest stanowisko pośrednie (duży ring). Kluczowy odcinek zrobiony OS - rysa z płytką, przewieszony kancik (VIII-/VIII) i dobrze urzeźbiona ścianka (VI+). Ostatni wyciąg zrobiony w drugiej próbie - trickowy start (VII+) płytą, potem świetne wspinanie w różnych formacjach od VI+ do VII-. Dwa długie zjazdy drogą (50 i 60 metrów). Wcześniej zrobiliśmy Trojkralove Limby - piękna kombinacja historyczno-sportowa :)
Who: 
Andrzej Ficek, Szymon Podosek
Club: 
KW Bielsko-Biała