Przejście w Tatrach

Mountains: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Name of the route: 
Shangri La
Scale: 
VIII
Style: 
RP
Date: 
2023-09-15
Comments: 
L1 VII OS, L2 VIII RP, L3 VIII- OS
Who: 
Adam Morawiec, Kamil Żmija