Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2603
Np. 2019-01-17
Np. 2019-01-17
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
lavy Y Mały Kieżmarski Szczyt V 2016-03-12 Szczegóły
Kaczy Mur Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt, Ganek, Pośredni Ganek, Mały Ganek II 2018-08-04 Szczegóły
GGT: Przełęcz pod Chłopkiem - Przełączka pod Zadnim Mnichem (ściśle granią) Mięguszowiecki Szczyt Wielki, Cubryna IV+ 2014-09-16 Szczegóły
Komin Zamkowskiego Sławkowska Kopa III 2014-02-26 Szczegóły
Heberlein Ostry Szczyt IV 2016-08-20 Szczegóły
Wielki Młynarzowy Żleb Młynarz III 2015-04-19 Szczegóły
Przez płytę Mnich II 2017-01-21 Szczegóły
Motyka Mały Kołowy Szczyt VI- 2013-07-03 Szczegóły
Žlabom (Mączka-Kiełpiński) Tępa III 2017-02-19 Szczegóły
Cesta Autonovy Osterwa VI+ 2015-08-09 Szczegóły
Žlabom Rysy V 2015-12-30 Szczegóły
Kryształowy sen Lodowa Kopa 2018-04-06 Szczegóły
Środkowe Żeberko Skrajny Granat V- 2014-08-09 Szczegóły
Zachodnia Grań Zadni Mnich II 2013-12-14 Szczegóły
Ceresnovy Piller Mały Lodowy Szczyt V+ 2016-08-07 Szczegóły
Gálfy - Urbanovič Wielicka Baszta V+ 2018-11-07 Szczegóły
Pravé rebro Szczyrbskie Solisko III 2015-02-02 Szczegóły
Maškov kút Mały Lodowy Szczyt VI 2014-06-19 Szczegóły
Lewa depresja Pośrednia Kapałkowa Turnia II 2017-07-17 Szczegóły
GGTW: Rysy - Liliowe Rysy IV 2013-08-03 Szczegóły
Kombinacja WHP2034, WHP2035, WHP2016 Sławkowski Szczyt II 2016-12-17 Szczegóły
Známka monzunu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V+ 2015-07-12 Szczegóły
Motyka Ostry Szczyt IV+ 2015-10-03 Szczegóły
Żleb Grosza Sławkowski Szczyt IV+ 2018-01-07 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2014-07-13 Szczegóły

Strony