Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2517
Np. 2018-09-23
Np. 2018-09-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Międzymiastowa Mnich VI+ 2014-06-09 Szczegóły
Variant PP Wielka Łomnicka Baszta IX+ 2016-06-30 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2013-08-12 Szczegóły
Známka monzunu Skrajna Rzeżuchowa Turnia V+ 2014-11-11 Szczegóły
Český ľad Próg Doliny Ciężkiej IV 2018-02-11 Szczegóły
Grań Mięguszy Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Mięguszowiecki Szczyt Pośredni III 2016-08-26 Szczegóły
Prawy filar pn. ściany (WHP 521) Zadni Mnich III 2013-09-05 Szczegóły
Dol.Śnieżną na Lodową Wyżnią plus zejście Ramieniem Lodowego do dol.Suchej plus Prawą depresją N-W ściany drogą Dorawskiego na Lodowy Szczyt Lodowy Szczyt IV 2015-05-12 Szczegóły
Rysa Szczepańskiego Wielicki Szczyt IV- 2018-09-13 Szczegóły
Motyka Ostry Szczyt IV 2017-06-11 Szczegóły
Cień Wielkiej Góry Mięguszowiecki Szczyt Czarny VI 2014-03-06 Szczegóły
Droga Kajki Kościelec VI 2015-08-27 Szczegóły
Lodospad Veverki Sławkowski Szczyt IV 2016-02-22 Szczegóły
Filar Puskasa Czarny Szczyt IV 2013-09-07 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt V 2014-09-15 Szczegóły
Zakaz Stękania Zadni Kościelec VI+ 2017-09-09 Szczegóły
Troje Kamerati Baranie Rogi V+ 2016-08-26 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VII- 2013-05-19 Szczegóły
GGTW: Polski Grzebień - Litworowa Przełęcz Wielicki Szczyt, Litworowy Szczyt II 2015-03-23 Szczegóły
Štáflovka Wołowa Turnia V 2018-08-04 Szczegóły
Lodospad Grosza 1 i 2 Sławkowski Szczyt II 2017-01-30 Szczegóły
Dolina Śnieżna / Ľadové dolinky Śnieżny Szczyt III 2013-12-30 Szczegóły
Prawy Dziędzielewicz Kościelec VI 2015-08-04 Szczegóły
WHP114 Kościelec 2015-12-18 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV+ 2014-08-11 Szczegóły

Strony