Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2674
Np. 2019-06-22
Np. 2019-06-22
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Grań Żabiego Konia Żabi Koń III+ 2016-08-13 Szczegóły
Puskas Szarpane Turnie VI- 2014-07-05 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2015-07-04 Szczegóły
Eufória Ściana pod Skokiem VI+ 2018-10-13 Szczegóły
Florecistka z Hotelu Adalbert Mnich VIII- 2015-08-31 Szczegóły
Byczkowski Kościelec V+ 2013-07-22 Szczegóły
Czarny Żleb Jaworowy Szczyt II 2017-07-03 Szczegóły
Veverkov Lad Sławkowski Szczyt IV- 2016-03-28 Szczegóły
Grzęda Heinricha Niżnie Rysy IV 2013-10-26 Szczegóły
Martin Gerlach II 2014-08-29 Szczegóły
Prawy dziadek Czołówka MSW VI+ 2017-12-03 Szczegóły
Stanisławski Wołowa Turnia V 2016-09-02 Szczegóły
Dolina Śnieżna Lodowy Szczyt III 2014-01-13 Szczegóły
Środkowy filar Strzelecka Turnia VI 2015-05-30 Szczegóły
Augustová Osterwa V+ 2018-08-13 Szczegóły
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Polski Grzebień Lodowy Szczyt IV 2013-08-15 Szczegóły
WHP 1285 Złomiska Turnia II 2017-03-04 Szczegóły
Zachód Grońskiego Mała Wołowa Szczerbina 2019-04-18 Szczegóły
Klasická cesta Galeria Gankowa IV 2015-08-01 Szczegóły
Komín návratov Ryglowa Przełęcz V- 2016-01-01 Szczegóły
GGTW: Wschodnie Żelazne Wrota - Zachodnie Żelazne Wrota Hruba Śnieżna Kopa, Pośrednia Śnieżna Kopa, Mała Śnieżna Kopa IV 2013-09-10 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2014-08-20 Szczegóły
Zacięcie Robakiewicza Mnich III 2017-08-18 Szczegóły
GGT: Lodowa Przełęcz- Lodowy Szczyt Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt 2016-08-05 Szczegóły
Wesołej zabawy Wielka Mnichowa Baba IV 2014-02-03 Szczegóły

Strony