Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2418
Np. 2018-07-21
Np. 2018-07-21
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Budhove oči Mały Gerlach VII 2016-06-21 Szczegóły
Kołowa Grań Kołowy Szczyt II 2017-08-30 Szczegóły
Kutta Batyżowiecki Szczyt IV+ 2014-07-05 Szczegóły
Grey Stone Czołówka MSW VII 2015-07-06 Szczegóły
Prawy Motyka Mały Lodowy Szczyt V 2013-07-27 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2016-09-16 Szczegóły
Motyka Zamarła Turnia V 2018-07-08 Szczegóły
Šádek Baranie Rogi IV 2013-08-19 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2014-10-11 Szczegóły
Orolinov Lad Mały Gerlach III 2016-02-06 Szczegóły
Kurtykówka Mały Młynarz VI+ 2017-08-05 Szczegóły
Grań Wideł (Łomnica->Kieżmarski) Wielki Szczyt Wideł IV 2012-08-18 Szczegóły
Środkowe żeberko Skrajny Granat V- 2015-06-04 Szczegóły
Trawers masywu Lodowy Szczyt 2013-08-16 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2016-08-19 Szczegóły
Motyka Wysoka IV 2018-03-10 Szczegóły
Lewi Wrześniacy Zamarła Turnia IV+ 2015-08-12 Szczegóły
Czech-Ustupski Żabi Kapucyn V 2013-08-25 Szczegóły
Zachodni uskok Świstowy Róg III 2014-08-19 Szczegóły
Glejdurova cesta Zwalista Turnia V+ 2017-02-07 Szczegóły
Wielkie Zaciecie Osterwa III 2015-12-03 Szczegóły
Via AliNina Osterwa VI+ 2017-07-02 Szczegóły
Cień Wielkiej Góry Mięguszowiecki Szczyt Czarny VI 2014-02-08 Szczegóły
Polski Komin Osterwa 2015-02-15 Szczegóły
Czereśniowy Filar Mały Lodowy Szczyt V+ 2016-07-22 Szczegóły

Strony