Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2935
Np. 2020-01-26
Np. 2020-01-26
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogisortuj malejąco Miejsce Wycena Data Akcja
Lobby Instruktorskie Kościelec VII- 2015-07-11 Szczegóły
Ľavý pilier JZ steny Kozia Kopka IV 2018-12-09 Szczegóły
filar Puskasa Wołowa Turnia VI+ 2015-10-02 Szczegóły
GGTW: Pośrednia Żłobista Przełączka - Wschodnia Rumanowa Przełęcz Żłobisty Szczyt, Rumanowy Szczyt, Ganek, Pośredni Ganek, Mały Ganek, Bartkowa Turnia IV 2014-07-27 Szczegóły
Komin Englisha Ostry Szczyt III 2017-07-23 Szczegóły
Hviezdova Wołowa Turnia VI+ 2019-08-15 Szczegóły
Stredom steny - Ľavá veža Osterwa VI+ 2013-07-20 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 2016-06-19 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2014-06-19 Szczegóły
Żebro Weinczillera Tępa III 2018-01-27 Szczegóły
Grań od Wschodnich Żelaznych Wrót Ganek IV 2013-09-06 Szczegóły
Zachodni Filar Ganek V 2016-09-10 Szczegóły
Czech-Ustupski Żabi Kapucyn IV+ 2015-06-12 Szczegóły
Lewy Kant Heinricha Zamarła Turnia IV 2018-09-08 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2017-05-20 Szczegóły
Orłowski Mnich V 2014-06-18 Szczegóły
GGTW od Rumanowej do Zabiej Wyznej przełeczy Wysoka, Ciężki Szczyt, Rysy, Żabi Koń II+ 2019-06-24 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2015-07-04 Szczegóły
Grań Wideł (od Łomnicy) Kieżmarski Szczyt IV 2013-08-08 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V 2016-02-02 Szczegóły
Prawe Żeberko Skrajny Granat IV+ 2014-09-06 Szczegóły
Polska Droga Galeria Gankowa V 2017-08-15 Szczegóły
Grósz - Palencsár Lodowa Kopa III 2019-12-05 Szczegóły
Zemsta Wacława Mnich VII- 2013-08-06 Szczegóły
Hokejka Łomnica VII- 2016-08-20 Szczegóły

Strony