Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 4379
Np. 2024-06-23
Np. 2024-06-23
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
Byczkowski Zadni Kościelec V+ 2024-06-19 Szczegóły
Sprężyna Zadni Kościelec VI+ 2024-06-18 Szczegóły
Tri limbove sudy Osterwa VIII- 2024-06-15 Szczegóły
Shangri La Osterwa VIII 2024-06-15 Szczegóły
Jacksonina cesta i Witchcraft Ściana pod Skokiem VIII+ 2024-06-08 Szczegóły
Stanisławski-Wojsznis Pośredni Granat IV 2024-06-01 Szczegóły
Aprilova, Igła w Osterwie, Majova Osterwa VI- 2024-04-14 Szczegóły
Tatarka i Sibenica Osterwa VII+ 2024-04-14 Szczegóły
Junova, Valentina, Pavlín-Kráčalík Osterwa VI+ 2024-04-07 Szczegóły
Jurzyca Pośrednia Baszta 2024-03-21 Szczegóły
Północna depresja Szczyrbski Szczyt 2024-03-20 Szczegóły
Motyka Łomnica V+ 2024-03-19 Szczegóły
Żleb Staniszewskiego Zadni Granat III 2024-03-17 Szczegóły
Spiska cesta Huncowski Szczyt IV 2024-02-21 Szczegóły
Motyka Łomnica V+ 2024-02-18 Szczegóły
Pontónový kút Sławkowski Szczyt V+ 2024-02-17 Szczegóły
Droga Wacha (prawe lody) Żabi Mnich III 2024-02-09 Szczegóły
Lodospad w Małej Cisówce Czerwona Skałka IV 2024-01-31 Szczegóły
Oczy pełne lodu + Kaskady Czerwona Skałka V 2024-01-30 Szczegóły
Zahradky + prawe Zahradky Sławkowski Szczyt V 2024-01-29 Szczegóły
Kuluar Kurtyki Próg Mnichowy III 2024-01-21 Szczegóły
Cień Wielkiej Góry Grzęda MSC VI 2024-01-21 Szczegóły
Loteryjka Próg Wyżniego Czarnostawiańskiego Kotła VI+ 2024-01-20 Szczegóły
Mozes-Tivadar (Węgierski Filar) Tępa IV 2024-01-13 Szczegóły
Mantra Galeria Szatana VI 2024-01-12 Szczegóły

Strony