Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 2935
Np. 2020-01-26
Np. 2020-01-26
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
GGT: Biała Ławka - Zbójnicka Ławka Zbójnickie Turnie III 2020-01-20 Szczegóły
"Samuhel - Vestenický" Tępa III 2020-01-19 Szczegóły
GGT: Lodowy Zwornik - Zbójnicka Ławka Lodowa Kopa, Mały Lodowy Szczyt, Lodowy Szczyt II 2020-01-19 Szczegóły
Cigánska hračka Żabi Wierch Jaworowy III 2020-01-18 Szczegóły
Direttissima Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2020-01-18 Szczegóły
Magurská lávka Lodowy Zwornik III 2020-01-18 Szczegóły
Motyka Wysoka IV 2020-01-18 Szczegóły
Korosadowicz Kazalnica Mięguszowiecka V 2020-01-18 Szczegóły
GGT: Śnieżna Przełęcz - Lodowy Zwornik Śnieżne Czuby, Śnieżny Zwornik, Śnieżny Szczyt, Lodowy Zwornik III 2020-01-18 Szczegóły
Filar Grosza Mały Kieżmarski Szczyt III 2020-01-17 Szczegóły
Groszov žľab Sławkowski Szczyt III 2020-01-15 Szczegóły
Droga Motyki Czarne Ściany II 2020-01-12 Szczegóły
Północny Filar Świnica III+ 2020-01-12 Szczegóły
Trawers od Durnej po Klimkową Przełęcz Durny Szczyt II 2020-01-12 Szczegóły
Motyka Wysoka IV 2020-01-12 Szczegóły
Birkenmajer wariant Pośrednia Grań IV 2020-01-12 Szczegóły
Lewy filar (dolna część) Wielka Łomnicka Baszta IV 2020-01-06 Szczegóły
Czary Mały Kieżmarski Szczyt V+ 2020-01-06 Szczegóły
Widzimisię Młynickie Solisko III 2019-12-22 Szczegóły
Banan extra Tępa V+ 2019-12-22 Szczegóły
Żlebem Żabi Wierch Jaworowy IV 2019-12-21 Szczegóły
Droga Potoczka Czuba nad Karbem IV 2019-12-11 Szczegóły
Silvestrovské blues Sławkowski Szczyt V- 2019-12-08 Szczegóły
Grósz - Palencsár Lodowa Kopa III 2019-12-05 Szczegóły
Komin Strumiłły Zadni Kościelec IV+ 2019-11-23 Szczegóły

Strony