Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 1 - 25
Łącznie: 3177
Np. 2020-08-07
Np. 2020-08-07
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Miejsce Wycena Datasortuj rosnąco Akcja
pd filar droga motyki Ostry Szczyt IV 2020-08-06 Szczegóły
Kombinacja Surdel - Sokołowski Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2020-08-02 Szczegóły
Slamova cesta Mały Kołowy Szczyt VI+ 2020-08-02 Szczegóły
Začiatok príbehu + Nekonečný príbeh Wielka Łomnicka Baszta VIII+ 2020-08-02 Szczegóły
Droga Haberlaina Żabi Koń IV 2020-08-02 Szczegóły
Štáflovka Wołowa Turnia V 2020-08-01 Szczegóły
Surdel Mięguszowiecki Szczyt Wielki V+ 2020-08-01 Szczegóły
Motyka Wschodni Żelazny Szczyt VI- 2020-08-01 Szczegóły
Świerz Mięguszowiecki Szczyt Wielki V- 2020-08-01 Szczegóły
Novotny- Picek(Przez Gładką Płytę) Żabi Koń V+ 2020-08-01 Szczegóły
Rok 1934 Stwolska Turnia, Pośrednia Kończysta, Mała Kończysta, Drąg, Kościółek, Gerlach, Zadni Gerlach, Mały Gerlach V 2020-07-31 Szczegóły
Żabi Koń – wschodnia grań (II, msc IV) Żabi Koń IV 2020-07-31 Szczegóły
Onyszkiewicz Żabi Kapucyn VI- 2020-07-31 Szczegóły
Cervene Previsy Jastrzębia Turnia VII 2020-07-31 Szczegóły
Droga Puškása + grań do Wschodnich Żelaznych Wrót Rumanowy Szczyt IV 2020-07-30 Szczegóły
Szare Zacięcie Czołówka MSW VI+ 2020-07-30 Szczegóły
Lewy Puskas + Grań wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica V 2020-07-30 Szczegóły
Południowe Żebro (Droga Świerza) Wołowa Turnia III 2020-07-30 Szczegóły
Majova Osterwa VI- 2020-07-28 Szczegóły
Środkiem południowej ściany Wielki Szczyt Wideł, Kieżmarski Szczyt IV 2020-07-28 Szczegóły
Puškáš Łomnica V 2020-07-28 Szczegóły
"WHP 1666 + Kutta" Gerlach, Batyżowiecki Szczyt IV+ 2020-07-28 Szczegóły
Moylan Młynickie Solisko VII 2020-07-28 Szczegóły
Ale je nam hej Młynickie Solisko VII- 2020-07-28 Szczegóły
WHP 1250 + WHP 1037 + WHP 1022 Wysoka, Rysy V 2020-07-27 Szczegóły

Strony