Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 101 - 125
Łącznie: 2312
Np. 2018-02-22
Np. 2018-02-22
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Kołowa Grań Kołowy Szczyt II 2,5h 2017-08-30 Szczegóły
Pre Jarku Turnia nad Skokiem IX- 3 2017-08-30 Szczegóły
Princezna AMY Turnia nad Skokiem VIII+ 3 2017-08-30 Szczegóły
Filar Cihuli Batyżowiecki Szczyt V+ 7h 2017-08-29 Szczegóły
Filar Puskasa Galeria Gankowa V 3,30 2017-08-29 Szczegóły
Południowy Filar Smoczy szczyt IV+ 6 2017-08-29 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 4 2017-08-29 Szczegóły
Wacław Spituje Mnich VII- 2,5 2017-08-28 Szczegóły
Patagońskie Lato Łomnica VIII- 2017-08-28 Szczegóły
Skłodowski Kopa Spadowa VI 2,5 2017-08-27 Szczegóły
Francouzsky polibek Podufała Turnia VII- 2h 2017-08-27 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 3,5h 2017-08-27 Szczegóły
H. Przedpelska, M. Czachor Batyżowiecki Szczyt V+ 7h 2017-08-26 Szczegóły
Motyka-Sawicki Litworowy szczyt III 2,5 2017-08-26 Szczegóły
Prawe żebro przez "dachówki" WC 40 Skrajny Granat IV 3h 2017-08-26 Szczegóły
Páleníček - Kút v platni Strzelecka Turnia VII- 5h 2017-08-26 Szczegóły
Filar Świerza Wołowa turnia III 1,5h 2017-08-26 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 2017-08-26 Szczegóły
Šádek-Zlatník Kołowy Szczyt VI- 2017-08-25 Szczegóły
Relaxacny Kut Mały Siarkan VII 2017-08-25 Szczegóły
Velicka Mały Siarkan VI 2017-08-24 Szczegóły
Droga Orłowskiego Mnich V- 2 h 2017-08-24 Szczegóły
Nemoralny tanec Ściana pod Skokiem VIII- 2 2017-08-24 Szczegóły
Stanisławski Mała Śnieżna Turnia IV- 3h 2017-08-19 Szczegóły
Tatarková Turnia nad Skokiem VIII- 2017-08-19 Szczegóły

Strony