Lista przejść


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Przejścia: 2226 - 2250
Łącznie: 2312
Np. 2018-02-22
Np. 2018-02-22
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Nazwa drogi Szczyt Wycena Czas Data Akcja
Prawy Dorawski + Filar Świnicy Świnica V 3,5h 2013-07-20 Szczegóły
Prawi Wrześniacy Zamarła Turnia VI- 3.5h 2013-07-20 Szczegóły
Gnojek Kościelec III 1h 2013-07-19 Szczegóły
Stanisławski Kościelec 2 godz 2013-07-19 Szczegóły
Załupa H Zadni Kościelec III 1,5h 2013-07-19 Szczegóły
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 4 godz 2013-07-18 Szczegóły
Kombinacja: dół Luczy (2 wyc), góra Orolin (2 wyc) Wielicka Baszta V 3,5h 2013-07-15 Szczegóły
Velička Mały Siarkan VI 3h 2013-07-14 Szczegóły
Zachodni Filar Ganek V 3h30min 2013-07-10 Szczegóły
Klasyczna Mnich VI 2013-07-09 Szczegóły
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI 2013-07-08 Szczegóły
Wacław Spituje Mnich VII+ 2013-07-08 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 3h 2013-07-08 Szczegóły
Zemsta Wacława Mnich VII- 2013-07-08 Szczegóły
Setka Zadni Kościelec IV 4 2013-07-08 Szczegóły
Kombinacja: Snežný muž (2w) + King-Kong (2w) Lodowa Kopa IV+ 2,5 h 2013-07-07 Szczegóły
Klasyczna Mnich IV 2013-07-07 Szczegóły
Zezwolenie na Wiercenie Mnich VI+ 3h 2013-07-07 Szczegóły
Kant Klasyczny Mnich VI- 3h 2013-07-07 Szczegóły
Filar Staszla Zadni Granat V 6h 2013-07-07 Szczegóły
Zacięcie Mogielnickiego Mnich VI- 2h 2013-07-06 Szczegóły
Grań Tomkowych Igieł Niżnie Rysy V ok. 6h 2013-07-06 Szczegóły
Motyka Mały Kołowy Szczyt VI- 5h 2013-07-03 Szczegóły
Zezwolenie na wiercenie Mnich VI+ 2013-07-03 Szczegóły
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-07-02 Szczegóły

Strony