Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pusta
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Nazwa drogi: 
Lewa Pilchówka
Wycena: 
V
Styl: 
OS
Czas: 
3,30
Data: 
2013-06-16
Kto: 
Hubert Kolasiński, Paweł Woźnicki
Klub: 
KW Warszawa