Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Bielskie
Dolina: 
Jaworowa
Miejsce: 
Murański Karbik
Nazwa drogi: 
Wprost od południa
Wycena: 
IV
Czas: 
10min
Data: 
2015-07-03
Uwagi: 
Brak danych o wcześniejszych przejściach. Z przełęczy opada na południe około 12m wysokości, raczej nieasekurowalna ścianka, stąd zjazd i przejście TR. Wycena do weryfikacji.
Kto: 
Greg