Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Niewcyrka
Miejsce: 
Krywań
Nazwa drogi: 
Žľabom do štrbiny nad Kotlinami (S stena)
Wycena: 
II
Wycena uzupełniająca: 
50°
Czas: 
1 hod
Data: 
2016-12-19
Uwagi: 
tvrdo
Kto: 
M.Červienka