Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Krywańskie Koryto
Miejsce: 
Krywań
Nazwa drogi: 
Ľavým Žľabom (SZ stena)
Wycena: 
III
Wycena uzupełniająca: 
WI 2
Czas: 
1 hod
Data: 
2016-12-19
Uwagi: 
firn a ľad
Kto: 
M.Červienka