Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Sucha Jaworowa
Miejsce: 
Lodowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Ľavou časťou steny (SZ stena)
Wycena: 
II
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI3
Czas: 
1 hod
Data: 
2016-12-30
Uwagi: 
v stene tvrdo, nástup na lyžiach
Kto: 
M.Červienka