Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa
Miejsce: 
Śnieżne Czuby
Nazwa drogi: 
Do Ľadového sedla
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
sneh 60°/70°
Czas: 
1 hod
Data: 
2017-01-11
Uwagi: 
betón
Kto: 
O.Húserka, M.Červienka