Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Świstowa
Miejsce: 
Świstowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Główny żleb zachodniej ściany (Żleb Świerza)
Wycena uzupełniająca: 
WI2+/WI3
Styl: 
Os, solo
Czas: 
1,5h
Data: 
2017-04-02
Uwagi: 
W dolnej części żlebu próg lodowy z nachyleniem, na krótkim odcinku zbliżonym do pionu. Od rozgałęzienia żlebu powyżej dolnego spiętrzenia szedłem prawym żlebem aż na południową grań Świstowego Szczytu osiągając ją na siodełku kilkadziesiąt metrów na pd. od najwyższego punktu Świstowego Szczytu. W górnej części możliwych jest wiele kombinacji osiągnięcia wierzchołka- żleb rozgałęzia się na kilka żlebów. Większość wariantów to stromy śnieg, w kilku miejscach lodowe prożki. Przyjemna droga na poranne, wiosenne betony- takie warunki zastałem w ścianie.
Kto: 
Dawid Czyż