Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Batyżowiecka
Nazwa drogi: 
Lewy filar zachodniej
Szczyt: 
Gerlach
Wycena: 
IV
Czas: 
7h
Data: 
2017-08-31
Uwagi: 
Urozmaicona droga w przeważnie dobrej skale. Trudniejszą ściankę na początku drogi można obejść po lewej stronie. Od Wyżniej Gerlachowskiej Strażnicy można iść na lotnej. Pewnie dało się szybciej, ale czas podany na NFO.SK (nr3) to raczej kaczka dziennikarska :)
Kto: 
Tomasz G. Paweł K.