Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina (stara metoda): 
Gąsiennicowa
Nazwa drogi: 
Zakaz Stękania
Szczyt: 
Zadni Kościelec
Wycena: 
VI+
Styl: 
RP
Data: 
2017-09-09
Kto: 
Aluth&Mario
Klub: 
Wieżos