Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Suchej Wody Gąsienicowej
Miejsce: 
Skrajny Granat
Nazwa drogi: 
Prawe Żebro
Wycena: 
IV
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
OS
Czas: 
7h
Data: 
2018-01-02
Uwagi: 
Dół przez ścianę czołową- wariantem letnim, góra wariantami zimowymi.
Kto: 
Dawid Czyż, Tomasz Kamiński
Klub: 
KW Poznań