Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Hlińska
Miejsce: 
Skrajna Garajowa Ławka
Nazwa drogi: 
Ľad do Garajovej lávky
Wycena: 
IV
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Styl: 
Os
Czas: 
1 hod
Data: 
2018-02-12
Kto: 
Peter Labuda Dušan kalman
Klub: 
Ho Sitno Banská Štiavnica