Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Próg Doliny Ciężkiej
Nazwa drogi: 
Český ľad
Wycena: 
IV+
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Styl: 
OS
Czas: 
1h
Data: 
2018-02-23
Uwagi: 
vpravo hore je pekný 10m ľadový stĺp inak je ľad za W3. Pozor na nástupe do ľadu na dieru do potoka
Kto: 
Miro Ďurovec, Marián Boga
Klub: 
HK Manín