Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Osterwa
Nazwa drogi: 
Via AliNina
Wycena: 
VI+
Czas: 
2h
Data: 
2018-05-02
Kto: 
Steve, Greg