Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Szatania
Miejsce: 
Pośrednia Baszta
Nazwa drogi: 
Czerwony Żleb
Wycena uzupełniająca: 
50-55 stopni
Czas: 
1h30min
Data: 
2019-03-23
Uwagi: 
W nocy z piątku na sobotę temperatury oscylowały wokół zera, więc niestety nawet z samego rana w żlebie nie było betonów. Przez pierwsze kilkadziesiąt minut po wschodzie słońce oświetla cały żleb (również najwęższą część), ale po jakimś czasie wschodnia grzęda Pośredniej Baszty zaczynać tworzyć cień. Bardziej problematyczne są pola śnieżne po stronie Szatana, które nieustannie oświetlane przez słońce, dość szybko zaczynają się "sypać". W wiosennych warunkach polecam zatem przejścia bardzo wczesnoporanne. Z dna Dolinki Szataniej na Przełęcz nad Czewonym Żlebem jest ok. 700m przewyższenia. Schodziłem do Młynnickiej wschodnim żlebem Przełęczy nad Czerwonym Żlebem, gdyż mniej więcej do 10 rano jest on jeszcze cały w cieniu (choć sypie się nieco ponownie od strony Szatana).
Kto: 
Greg