Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Sucha Jaworowa
Miejsce: 
Lodowy Szczyt, Lodowa Kopa
Nazwa drogi: 
Sobkowa Grań + Lodowa Kopa
Wycena: 
II+
Styl: 
OS
Czas: 
4,5
Data: 
2019-08-05
Uwagi: 
Startując od Suchej Doliny od najniższego skalistego terenu. Starałem się jak najbliżej grani, kilka parometrowych zębów, z których trzeba zjechać odpuściłem. Najwięcej czasu zeszło mi na wejście na Sobkowy Kopiniak, który granią osiąga wartości około V-kowe, a północna jego ściana oferuje dużo mokrych mchów i zapychów, gdy się chce iść jak najbliżej grani... Długa, męcząca grań 1240m łącznego przewyższenia Sucha D-Sucha D. Mało fajnego II-kowego wspinania dla solisty, jakim jest np. krótki odcinek na Lodową Kopę.
Kto: 
Wojtek Gajdzik