Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Ostry Szczyt
Nazwa drogi: 
Häberlein
Wycena: 
IV
Styl: 
OS, free solo
Czas: 
1h
Data: 
2019-08-25
Kto: 
Dawid Czyż
Klub: 
KW Poznań