Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Litworowa
Miejsce: 
Wielicki Szczyt
Nazwa drogi: 
Rysa Szczepańskiego
Wycena: 
IV
Czas: 
4.5h
Data: 
2019-09-01
Uwagi: 
WHP 1749
Kto: 
Iwona, Zipi
Klub: 
KW Kraków