Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Wielki Kościół
Nazwa drogi: 
Wortgottes
Wycena: 
VI
Styl: 
OS
Czas: 
3h
Data: 
2019-10-27
Uwagi: 
Droga biegnie pomiędzy drogami: Groń-Kijowski i Glowacz-Spath.
Kto: 
Daniel Pipień, Maciej Bogdan