Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Spiskich
Miejsce: 
Lodowa Kopa, Lodowy Szczyt, Lodowy Zwornik
Nazwa drogi: 
GGTW: Kopa Lodowa - Lodowy Zwornik
Wycena: 
II
Data: 
2019-10-26
Uwagi: 
Po przejściu drogi na Kopie Lodowej, ciekawa kontynuacja. Piękna grań.
Kto: 
Mario & Aluth
Klub: 
Wieżos