Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Spiskich
Miejsce: 
Lodowa Kopa
Nazwa drogi: 
Grósz - Palencsár
Wycena: 
III
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI 3
Styl: 
os
Czas: 
2
Data: 
2019-12-05
Kto: 
Martin Buliak, Anton Sedlak
Klub: 
HZS